Reetsesteenweg 152 - 2630 Aartselaar

Laat hemelwater in de bodem sijpelen

Categorie:

Dat is goed voor de bodem, goed voor het grondwaterpeil en goed tegen wateroverlast. Bovendien neemt een vochtige bodem minder snel warmte op. Dat is belangrijk, omdat we door de klimaatverandering met meer hitte te maken krijgen.

Infiltratievoorziening

Voor alle tuinen is een infiltratievoorziening in Vlaanderen verplicht als het perceel groter is dan 250 m² en er een gebouw, constructie of een verharding groter van 40 m² wordt aangelegd (bij nieuw- en herbouw). De overloop van de regenwaterput moet dan worden aangesloten op die infiltratievoorziening. Vervolgens sluit je de overloop van de infiltratievoorziening, in volgorde van voorkeur, aan op een waterloop, een gracht of een regenwaterafvoerleiding.

Infiltratie kan bijna altijd

Op de meeste plaatsen is de doorlatendheid van de bodem voldoende om water te laten insijpelen. Je kunt de infiltratiegevoeligheid van je terrein zelf inschatten op www.geopunt.be (Kies: Kaarten en plaatsen > Natuur en milieu > Water > Watertoets – Infiltratiegevoelige bodems).

Heb je twijfels: laat een infiltratieproef uitvoeren. Als je voor funderingsadvies een grondsondering laat uitvoeren kun je tegelijk deze proef laten doen.

Een aantal mogelijkheden

Je kunt op verschillende manieren een infiltratievoorziening in je tuin integreren. De meest voorkomende voorzieningen zijn:

  • Een infiltratiekom is een uitgegraven deel van 20 à 30 centimeter diep. Het hemelwater verzamelt zich hier en sijpelt in de bodem. Een eenvoudige en goedkope oplossing.
  • Een wadi is vergelijkbaar met een infiltratiekom, maar is (meestal) uitgerust met een ondergronds filterbed van granulaten. Dit vergroot de opvangcapaciteit. Je kiest voor een wadi als je terrein minder waterdoorlatend is. Een tuinwadi kun je met gras laten begroeien of met oeverplanten zoals lisdodde.
  • Een ondergrondse infiltratie is een infiltratieput, infiltratiebuis of een systeem met geprefabriceerde infiltratiekratten. Dit is goede oplossing als de ruimte voor een kom of wadi beperkt is.
  • Een geïntegreerd prefabsysteem is een combinatie van een ondergrondse regenwaterput en een infiltratievoorziening. Onderaan bevindt zich de hemelwaterput, bovenaan de infiltratiekamer met poreuze wanden.
  • Een vijver is een goede infiltratievoorziening als de vijverwanden (gedeeltelijk) doorlatend zijn.

Om insijpeling van water in je woning te voorkomen, leg je een infiltratievoorziening het best op een veilige afstand van minstens vier meter van je woning aan. In de onmiddellijke omgeving van waterlopen mag je geen infiltratievoorziening plaatsen: bij onbevaarbare waterlopen houd je minstens vijf meter afstand, bij bevaarbare minstens tien.

Bron: Mijn Tuinlab

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lees ook deze berichten

Tine Embrechts kiest een boom tijdens de Nationale Boomplantdag

Hoe plant ik leibomen?

Vang elke regendruppel op in een buienborder of wadi

Tuintips voor februari

Opendeurweekend

Op zondag 26 maart zijn we uitzonderlijk open van 10u tot 17u.